annapetre.com

Blockflöjt Skåne - en plattform för blockflöljtspelande barn och ungdomar

Blockflöjt Skåne är en fördjupande satsning för barn och unga som erbjuder undervisning och samspelsmöjligheter för dig som spelar blockflöjt.

Uppdraget var att ta fram en websida och plattform för olika arrangemang inom detta område, Glimåkra Blockflöjtsdagar, Blockflöjtsakademi och Blockflöjtsfest.

Websida Blockflöjt Skåne