annapetre.com

GRAFISK FORM

Ett väl genomtänkt och sammanhållet marknadsmaterial som håller en hög, proffsig nivå och speglar verksamheten väl är en förutsättning för att bygga ett varumärke och kommunicera på ett enkelt och tydligt sätt med rätt målgrupp.

Jag hjälper företag att ta fram ett proffsigt material med grafisk profil, och olika delar som tex websida, annonser, trycksaker och digitalt material.

NOLHAGA BIGÅRD
Grafiskt koncept / etiketter / folder mm

TRIBOTEC – ROSTSKYDD, SILIKON, LIM OCH SMÖRJMEDEL
Grafiskt koncept / katalog / mässmaterial mm

BERRY POD BARK – EKOLOGISKA KRYDDOR
Grafiskt koncept / illustrationer / etiketter

PERFA LIFE – KOSTTILLSKOTT
Grafiskt koncept, mönster, grafik, etiketter

WELLNESS TO COME – PETRAS FRISKVÅRD
Logo / Grafisk profil / Websida

INVEX METAL PARTNER
Logo / grafiskt koncept / websida

MY WINDOW
Installationsanvisningar / illustrationer

RAMPLJUS – UPPTAKTER OCH KONTAKTER
Websida

JAKOBI NATURVÅRDSKONSULTER
Grafisk profil, websida, mallar, mm

SKÅLLERUDS BYALAG
Turistkarta Skålleruds Socken

TECH INFO
Websida, flyer, mm

SMARTCLEAN
Förpackningsdesign

FIND AB – REKRYTERING
Websida

NORDHEM / STUDIO NORD
Grafisk produktion, produktblad

TG GROSSISTEN
Logo, websida mm

ULLCENTRUM
Logo, folder, etiketter mm

GULDHÄFTET
Logo, grafisk profil, marknadsmaterial

EVECO – VÄRMEPRODUKTER
Grafisk profil, grafisk produktion

ISAVERA – HLR UTBILDNINGAR
Logo, websida mm

PIZZA PAZZI
Förpackningsdesign

EHANDELSAKADEMIN
Logo & annonsbanners

CREANDO FOTO
Logo, visitkort, illustration

FOTOGRAF ANNA EDLUND
Websida

SCHÉLEGRUPPEN
Logo, websida

MOVEUP CONSULTING
Annonskampanjer

HOUSE OF SAKI
Grafisk produktion

UNIONEN
Annonsproduktion

Kontakta mig gärna för hjälp med ditt behov!