annapetre.com

Visuellt koncept och grafisk profil till Eveco

För att lyfta varumärket och bättre spegla verksamheten skapades konceptet “Alltid rätt inneklimat” baserat på nyckelorden värme, rörelse, luft, teknik. Jag tog fram en ny grafisk profil efter befintlig logo och företagsfärg med ny bakgrundsillustration, nya typsnitt komplementfärger och bildmanér.

Löpande arbete med att ta fram marknadsmaterial så som annonser för fackpress, kataloger, broschyrer, e-postbanners, visitkort, rollups, giveaway-artiklar etc. Även uppdateringar på websidan. Vid företagseventet “Grand Opening” skapades inbjudningskort – digitalt och tryckt – “goodiebags”, skyltmaterial samt en företagsfilm.