annapetre.com

Find AB - Ska vi gå på stjärnjakt?

“Find AB inspirerar och hjälper er att utvecklas som organisation, team och individer, genom att tillföra insikter, resurser och kompetens tillsammans med er. Med utgångspunkt i rekrytering, motivering, coaching, utbildning och utveckling skapar och hittar vi stjärnor.” 
Find AB anlitade mig för hjälp med framtagning av websida.