annapetre.com

Grafisk profil, rapportmallar och uppdatering web - Jakobi miljökonsult

Jakobi Sustainability AB är specialister inom naturvård och miljösäkring av samhällsbyggnadsprojekt och gör t.ex naturinventeringar.   

Förutom framtagning av rapportmallar i word och ppt-presentation hjälpte jag dem med att skapa en ny grafisk profil, en mindre justering av befintlig logo samt omstöpning av websidan och personalfotografering.