annapetre.com

Tech Info - för hjälp med teknisk dokumentation

Tech Info arbetar med analyser och framtagning av teknisk dokumentation som t.ex bruksanvisningar och CE-märkning. De behövde hjälp med att förnya sin websida för att optimera användarvänligheten och utformningen. Digtalt och tryckt material går hand i hand, och en flyer för införsäljningsmaterial togs också fram.