annapetre.com

GB Grossisten i Jörlanda blir TG Grossisten i Jörlanda

GB Grossisten i Jörlanda byter samarbetspartner till Triumf Glass, och blir TG Grossisten. Jag har hjälpt dem med bland annat att skapa logo, vistkort och ny hemsida. Även foto.