annapetre.com

Christian Berner - varumärkesgrafik

Som ett steg i att bygga varumärket och spegla verksamheten fick jag uppdraget att ta fram ett grafiskt mönster för Christian Berner. Verksamhetsområdet är produkter och lösningar för industri. Det grafiska mönstret togs fram med utgångspunkt från befintliga företagsfärger och symboler, och förstärker företagets Payoff – Expect more. Det speglar de många olika verksamhetsområdena och en känsla av flöde, och kan användas i många olika sammanhang för att skapa visuell indentitet och igenkänning.

Christian Berner Varumärkesgrafik