annapetre.com

Illustration vibrationsteknik i fastighet

Uppdraget var att visualisera Christian Berners arbete och produkter inom området vibrationsteknik genom att skapa en bild av en fastighet med olika typer av miljöer.

I illustrationen visas produkter för att minska vibrationer som kan uppstå av olika verksamheter och installationer i en anläggning. Illustrationen är avsedd att användas för bland annat mässvepa, websida m.fl användningsområden.

Illustration vibrationsteknik, Christian Berner