annapetre.com

Karta över Skålleruds Socken

Inom ramen för Västarvets utvecklingsprogram Hållbara Platser, genomfördes projektet  Maritim Service och besöksnäring för att främja traktens olika näringar, och där bland annat Skålleruds Byalags initiativ var att ta fram en levande karta över bygden med olika platser, såväl kulturella som aktivitetsmål, boenden etc, för att främja turism och näringsliv. Jag hjälpte dem att skapa en illustration och original för kartan.

Illustration karta skålleruds socken
Illustration karta skålleruds socken