annapetre.com

Nolhaga Bigård - Närodlad honung

Nolhaga Bigård har varit verksamma sedan 2010 och erbjuder honungsprodukter som kommer från ca 100 bisamhällen. Förutom att ta fram honung, smaksatt honung, bivax, bibröd mm, erbjuder de även leasing av bikupa.

Jag har hjälpt till med att utveckla ett grafiskt koncept utifrån befintliga färger och typsnitt. I konceptet tog jag fram en ny logo samt en ny layout och design för etiketter till burkar. En huvudbild med bin och färg samt honungskaka-mönster skapades.

Nolhaga Bilgård logo
Nolhaga Bilgård logo

Att leasa en bikupa innebär att den placeras på plats hos företag i Göteborg och Kungälv med omnejd, eller hos Nolhaga. Detta innebär en möjlighet att göra en god gärning för miljön och även få honungsburkar med en egen etikett. Är du intresserad av att leasa bikupa?
Kontakta mig för mer info!